Välkommen till El- & Rörvision i Väst AB.

Vi har egen elbehörighet och utför alla elinstallationer inom byggnation, service och underhåll, samt mark- och anläggningsarbeten.

Vi är SWEDAC ackrediterade och utför också drivmedelsarbeten gällande installation och återkommande kontroll av cisterner och rörledningar.

Vi har långvarig erfarenhet med arbeten inom förbuds- och riskområden på bensinstationer och jobbar hela tiden med att förbättra säkerheten gemensamt med våra kunder.