Historik

Elvision i Väst AB startades som firma av Mikael Gustavsson och Patrick Eliasson och 2005 registrerades bolaget som aktiebolag. Under 2008 namnändrades bolaget till El- och Rörvision i Väst AB då man plockade in rörarbeten avseende drivmedel in i firman. Företaget är förutom elbehörigt även SWEDAC ackrediterat för drivmedelsavbetan.

Företaget består idag av 7 personer.

Elvison jobbar främst mot byggentreprenörer eller direkt mot det stora oljebolagen men gör även andra jobb efter överenskommelse.

Affärsidé

”Vi skall kunna projektera, uppföra och underhålla alla typer av byggnationer med rätt kvalitet, minimerad miljöpåverkan, med högsta säkerhet och på kortast tid, med egen personal.”

Kvalitetspolicy

”I all vår verksamhet skall vi uppfylla eller överträffa våra kunders behov och förväntningar.”

Miljöpolicy

”Vi skall minimera den miljöpåverkan som vår verksamhet eventuellt ger upphov till. Genom ständiga förbättringar skall vi eftersträva optimala förutsättningar med avseende för miljön.”

Arbetsmiljöpolicy

”Vi skall av företagets medarbetare, kunder och besökare uppfattas som en god, trygg och säker arbetsplats.”